‘ఆర్సేనిక్ ఆల్బం 30’ ద్వారా కొరోనా వైరస్ ని నివారించవొచ్చని ఎటువంటి శాస్త్రీయమైన ఆధారాలు లేవు.

కొరోనా వైరస్ సోకకుండా ఉండటానికి ముందు జాగ్రత్తగా ‘ఆర్సేనిక్ ఆల్బం 30’ అనే హోమియోపతీ మందు వాడాలని  భారత ఆయుష్ (AYUSH) మంత్రిత్వ శాఖ సూచించిందని చెప్తూ …

Read More