ఫైజర్, మాడెర్నా కోవిడ్-19 టీకాలలో పంది కొవ్వు లేదు

కోవిడ్-19 టీకాలో పోర్క్ (పంది) ద్వారా ఉత్పన్నమైన  జెలటిన్ మరియు కొవ్వు ఉన్నందున ఇప్పుడు ఇస్లాం మత పెద్దలు ఎం చేస్తారో చేస్తారో అని ఒక పోస్ట్ …

ఫైజర్, మాడెర్నా కోవిడ్-19 టీకాలలో పంది కొవ్వు లేదు Read More