నెలసరి సమయంలో కూడా మహిళలు కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవచ్చు

“మే 1st నుండి వ్యాక్సిన్ అనేది 18 సంవత్సరాలు దాటిన అందరికి వేయనున్నారు కాబట్టి, ఆడపిల్లలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు.. నెల సరికి 5 రోజుల ముందు, అలాగే …

Read More

ఫైజర్, మాడెర్నా కోవిడ్-19 టీకాలలో పంది కొవ్వు లేదు

కోవిడ్-19 టీకాలో పోర్క్ (పంది) ద్వారా ఉత్పన్నమైన  జెలటిన్ మరియు కొవ్వు ఉన్నందున ఇప్పుడు ఇస్లాం మత పెద్దలు ఎం చేస్తారో చేస్తారో అని ఒక పోస్ట్ …

Read More